هیتر سقفی


هیتر های سقفی از کارامد ترین دستگاههای گرمایشی در سالن های تولید, کارخانجات, صنایه, سالن های ورزشی, مرغداری ها محسوب میشوند که در کنار گرمایش مطلوب سهم زیادی در کاهش هزینه های آن واحد به ویژه سوخت و برق دارند.

الگوی گرمایش این دستگاهها گرمایش تابشی بوده و مکانیزم آن بر گرفنه از نحوه گرمایش خورشید می باشد.

این بخاری ها در ارتفاع مناسبی از کف سالن قرار میگیرند و علاوه بر صرفه جویی های اقصادی , فضای سالن را نیز اشغال نمی کنند.


تگ های مطلب: سیستم گرمایش تابشی, هیتر تابشی, هیتر سقفی, هیتر کارگاهی, گرمایش تابشی, گرمایش سالن صنعتی, گرمایش سالن مرغداری, گرمایش سالن ورزشی, گرمایش سوله,