گرمایش سالن ورزشی


یکی از کاربرد های مهم سیستم های گرمایش تابشی گرمایش سالن ورزشی می باشد. سالن ها و اماکن ورزشی در زمانهای مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرند و به همین علت موتورخانه های مرکزی که وظیفه گرمایش این سالن ها را بر عهده دارند بایستی همواره روشن بمانند و این موجب اتلاف انرژی و افزایش هزینه برای این اماکن خواهد شد. معمولا در روز های تعطیل سیستم گرمایش این سالن ها روشن می مانند تا در زمان مورد نیاز قادر به تامین آسایش دمایی برای ورزشکاران باشند.

در سیستم های گرمایش تابشی چون مکانیزم انتقال گرما متفاوت از رئش های همرفت می باشد این مشکلات قابل برطرف کردن می باشند. در سامانه های گرمایش تابشی گرما از طریق امواج الترومغناطیس منتقل می شود در مدت زمان کوتاهی از لحظه روشن شدن سیستم گرمایش، سالن به دمای آسایس خواهد رسید.

از آنجایی که در سالن های ورزشی معمولا دو گروه وزشکاران و تماشاگران حضور دارند و شرایط دمای آسایش برای هر گروه متفاوت از دیگری می باشد. به عبارت دیگر ورزشکاران به علت فعالیت بدنی نیاز کمتری به گرما در مقایسه با تماشاگران دارند در نتیجه منطقه ای که تماشاگران قرار دارند بایستی گرمای بیشتری داشته باشد. برای بوجود آوردن این شرایط دمایی در سالن های ورزشی به راحتی میتوان با طراحی صحیح چیدمان حساب شده به این مهم دست یافت.

در سالن های ورزشی به علت اینکه ورزشکاران فعالیت بدنی دارند بایستی برای کیفیت هوای سالن پیش بینی هایی انجام شود. در سیستم های قدیمی گرمایش سالن های ورزشی از طریق کانال های ورود هوا، به سالن هوای گرم تزریق می شود و همین عامل باعث پراکنده شدن ذرات معلق و گرد و غبار در فضای سالن می شوند. در حالیکه در سیستم های گرمایش تابشی به علت انتقال گرما از طریق امواج هیچ گونه جابجایی و گردش هوا بوجود نمی آین و این امر به بالاتر رفتن کیفیت هوا کمک بسزایی می کند.


تگ های مطلب: سیستم گرمایش تابشی, هیتر تابشی, هیتر سقفی, هیتر کارگاهی, گرمایش تابشی, گرمایش سالن صنعتی, گرمایش سالن مرغداری, گرمایش سالن ورزشی, گرمایش سوله,