گرم کننده تابشی موضعی


 

 

گرمکننده تابشی موضعی:

اين دستگاهها از ظرفيت 45000 تا 55000 کيلو کالري در ساعت توليد مي شوند و بهترين وسيله براي گرمايش محلي (مورد استفاده در گرمایش تابشی مرغداری و سیستم تابشی حرارت در سالنهای پرورش طیور ، سالنهای صنعتی ، ورزشی و... )مي باشند. در بسياري از سالن ها، نيازي به گرمايش تمامي سالن نمي باشد و بعضي از نقاط مشخص داخل سالن براي پوشش دهي انتخاب مي شوند. معمولا در سالنهاي توليد پرسنل در اطراف دستگاهها تردد مي کند و تنها اين نقاط در داخل سالن براي پوشش دهي گرمايشي انتخاب مي شوند و ساير قسمتها که نيازي به گرمايش ندارند، تحت پوشش گرمايشي قرار نمي‌گيرند. با استفاده از اين روش، در مصرف سوخت صرفه جويي مي‌شود و همچنين مستقل بودن هر سامانه از سامانه ديگر به کاربران اين امکان را مي دهد که در صورت نياز دستگاه را روشن و يا خاموش کنند.

موارداستفاده:

  1. در مکانهاي با ارتفاع بيش از 3 متر
  2. مکانهاي رو باز
  3. مکانهاي با عايق بندي ضعيف
  4. سالن هاي کوچکتر از 6000 متر مربع
  5. مزاياي اين سامانه ها:گرماتاب
  6. مستقل بودن هر سامانه
  7. مصرف انررژي کمتر
  8. تعمير و نگهداري آسان
  9. هزينه کمتر
  10. عدم اشغال فضای مفید

تگ های مطلب: سیستم گرمایش تابشی, هیتر تابشی, هیتر سقفی, هیتر کارگاهی, گرمایش تابشی, گرمایش سالن صنعتی, گرمایش سالن مرغداری, گرمایش سالن ورزشی, گرمایش سوله,