گرمایش سالن صنعتی


گرمایش سالن صنعتی با استفاده از روش های قدیمی کار بسیار مشکل و پر هزینه ای خواهد بود. در روش های قدیمی از روش همرفتی که در این روش از بخاری های بزرگ که هوای گرم را از طریق کانال به سالن تزریق می کردند صورت میگرفت. با توجه به مساحت زیاد این سالن ها، بوجود آوردن شرایط آسایش دمایی کارکنان از دغدغه های کارفرمایان به شمار می رود. ناکارآمد بودن سیستم گرمایش همرفت (هوای گرم) در واحد های صنعتی با توجه به انتقال گرما به سمت سقف سالن و سرما به سمت کف سالن، نیاز استفاده از روش های نوین گرمایش در واحد های صنعتی را بیش از پیش آشکار می کند. در سیستم های نوین گرمایش از شیوه انتقال گرما از طریق تابش استفاده می شود. در گرمایش به روش تابشی می توان بر مشکلاتی از قبیل مساحت و ارتفاع  زیاد سالن های صنعتی و همچنین باز و بسته شدن درب های سالن به دفعات زیاد فائق آمد.


تگ های مطلب: سیستم گرمایش تابشی, هیتر تابشی, هیتر سقفی, هیتر کارگاهی, گرمایش تابشی, گرمایش سالن صنعتی, گرمایش سالن مرغداری, گرمایش سالن ورزشی, گرمایش سوله,