گرم کننده تابشی مرکزی


 

گرمکننده تابشی مرکزی:   (CENTRAL RADIANT HEATER)

اين دستگاهها از ظرفيت 100000 تا 350000 کيلو کالري در ساعت توليد مي شوند. اين دستگاه بيشتر در مکان هايي که نياز به گرمايش تمام محوطه مي باشد، استفاده مي شوند و جايگزين چندين دستگاه موضعي مي شوند. از مهمترين امتيازات استفاده از اين سامانه مي توان به نصب شدن اين دستگاه در خارج از سالن اشاره کرد که موجب افزايش ضريب ايمني بالاتري نسبت به سامانه هاي گرمايش تابشي موضعي مي شوند. به عبارت ديگر، گرماي مورد نياز کل سالن در خارج از سالن توليد شده و توسط لوله هاي تابشي به نقاط مورد نظر در داخل سالن تابانده مي‌شوند.

موارد کاربرد: 

 1. در مکانهاي با ارتفاع بيش از 3 متر
 2. مکانهاي رو باز
 3. مکانهاي با عايق بندي ضعيف
 4. سالن هاي بزرگتر از 6000 متر مربع

 

مزاياي اين سامانه ها: 

 1. استفاده از يک دستگاه به جاي استفاده از چندين دستگاه موضعي
 2. نصب در خارج از سالن و عدم لوله کشي اگزوز دستگاه به خارج از سالن
 3. ضريب امنيت بالاتر از دستگاههاي موضعي
 4. مصرف انررژي کمتر
 5. تعمير و نگهداري آسان
 6. عدم اشغال فضاي مفيد
 7. هزينه کمتر

تگ های مطلب: سیستم گرمایش تابشی, هیتر تابشی, هیتر سقفی, هیتر کارگاهی, گرمایش تابشی, گرمایش سالن صنعتی, گرمایش سالن مرغداری, گرمایش سالن ورزشی, گرمایش سوله,